Ljuskällan – För en ljusare vardag

Dålig luft gör dig dum

Vi har sedan länge haft koll på att luftföroreningar har en hel del negativa effekter, men visste du att dålig luft kan göra dig dummare? Enligt ny forskning kan luftföroreningarna faktiskt sänka din intelligens.

Det är många som väljer att köpa luftrenare att sätta upp i hemmen, och det kan vara bättre för hälsan och ens psyke än man kanske trodde. Ny forskning visar nämligen hur smutsig luft kan göra oss dummare, i vissa fall kan man till och med sänka sin intelligens så pass mycket att man förlorar ett helt år av studier. Genom ett forskningsprojekt i Kina kan man nämligen se ett samband mellan ökande luftföroreningar och tappande av intelligens. Ju högre nivåerna av den smutsiga luften, desto sämre klarade sig testsubjekten i testerna.

Orsakar oxidativ stress, nervinflammationer och nervdegenerering

I forskningsstudierna, som Svenska Dagbladet rapporterar om, kan man se ett tydligt samband mellan föroreningar i luften och vår intelligens. Detta har man kommit fram till genom att studera personer som bor i områden med höga luftföroreningar och låtit sina testasubjekt utföra olika typer av intelligenstester som just visat hur intelligensnivån hos de som deltagit sjunkit ju längre de exponerats för den dåliga luften. Vad man bland annat kunde se var hur både språkkunskaper och matematiska kunskaper sjönk i takt med att smutsnivåerna steg. Så hur förklarar man då detta? Jo, med att luftföroreningarna orsakar oxidativ stress, nervinflammationer och nervdegenerering hos människor vilket i sin tur gör att hjärnan fungerar sämre – vilket inte är så förvånande med tanke på bristen av syre i förorenad luft. Så det är inte bara att risken för psykisk ohälsa, demens och magproblem som ökar om man utsätts för alltför stora halter av förorenad luft utan man kan dessutom bli mindre intelligent.