Ljuskällan – För en ljusare vardag

Högre elpriser?

Elpriserna i Sverige förväntas bli allt högre, inte minst från 2019. Vad beror det på egentligen?

 

Något som vi skrivit om i ett tidigare inlägg är att elpriserna varit låga. Men priset på el beror mycket på ökade kolpriser och tillgång till vattenkraft, vindkraft och temperatur ute.

 

Högre elpriser när kärnkraften läggs ner

 

I en artikel i Expressen går det att läsa om hur det efter 2019 förutspås bli ännu högre elpriser. Detta beror bland annat på att energibalansen försvagas när Ringhals 1 och 2 samt ökad export av just el – ut från Norden in till andra länder. Nedläggningen av kärnkraft påverkar alltså priset på el eftersom alternativa energikällor måste till för att ersätta energiförlusten. Dessutom påverkar bränslepriserna och hur mycket det kostar att släppa ut koldioxid elpriset i en viss mån, i alla fall enligt Björn Klasman på Energimarknadsinspektionen. Eftersom kol varit billigt men nu ska bli dyrare för att sänka utsläppen kommer det kosta mer att släppa ut just koldioxid.

 

Förnyelsebar energi fördubblar elpriserna i Sverige

 

Förnyelsebar energi kostar dessvärre, i alla fall omställningen från icke-förnyelsebar till just förnyelsebar. Detta går att läsa i en artikel i Aftonbladet:

 

2016 slöts den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som säger att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040. En omställning som kommer att kosta svindlande 1 500 miljarder kronor, enligt en undersökning från teknikkonsultföretaget Sweco.

 

Däremot förväntas omställningen till förnyelsebar energi leda till besparingar och vinster över tid – med nya arbetstillfällen stora miljövinster och en ökad säkerhet. Teknikskiften brukar nämligen leda till stora ekonomiska mervärden. Mer om detta i artikeln från Aftonbladet som det länkas till ovan.