Ljuskällan – För en ljusare vardag

Osynliga partiklar förorenar din luft

Att luftföroreningar skadar miljön känner många till. Men visste du att de också förkortar din livslängd? Bara i Sverige orsakar luftföroreningar 5500 förtida dödsfall. Barn drabbas i högre grad än vuxna, eftersom de har mindre lungor och inte har utvecklat sitt immunförsvar tillräckligt. En luftrenare i hemmet hjälper på god väg dina lungor att återhämta sig.

Det är skrämmande siffror som presenteras av forskare. Nästan varje dag matas vi av nyhetsartiklar om vilken förorenad tid vi lever i, ändå är det inte tillräckligt många som tycks kunna sätta ner foten. Det finns i alla fall sätt att förbättra luften i ens närmiljö: nu för tiden säljs det effektiva luftrenare som filtrerar bort skadliga partiklar i inomhusmiljön. Visste du till exempel att de skadliga partiklarna i luften är farligare för barn än för vuxna? Det beror på att deras lungor är mindre, och på att de har ett outvecklat immunsystem. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Luftföroreningar dödar fler än krig

Enligt forskare dör minst 5500 svenskar per år av orsaker kopplade till luftföroreningar. I världen rör det sig om miljontals dödsfall som kopplas till hälsofarlig luft – enligt WHO rör det sig om åtminstone 7 miljoner människor per år. 90% av jordens befolkning andas in giftiga ämnen varje dag. Partiklarna kommer bland annat från tunga industrier, men i Asien förorenas inomhusluften allt mer av dåligt bränsle till vanliga hushållsmaskiner. Även om Sverige har lyckats minska sina utsläpp ligger vi fortfarande långt ifrån målet. Dessutom har vi ökat våra utsläpp i andra länder istället.

WHO varnar för att föroreningarna dödar fler än både krig och sjukdomar – ändå verkar det inte ske mycket förändring. Kanske beror det på att ingen känner makt nog att ändra det faktum att storindustrierna släpper ut dessa tungt förorenade ämnen, vad kan den lilla människan göra? Att se till att ens inomhusluft är frisk och ren är i alla fall en bra start. Det ger barnen bättre förutsättningar att återhämta sig när de är hemma. Dessutom filtrerar den även bort pollen, för den som lider kval från detta fenomen.